Φρέσκα

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου

Το σωτήριο έτος 1992 και 1993 το Δημοτικό μας Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την αλλαγή του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης μας με σκοπό τη διευκόλυνση της κατασκευής του νέου ιερού ναού Αγίου Δημητρίου μετά την κατεδάφιση του υπάρχοντος
Το 1995 εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 288/Δ) που προβλέπει εκτεταμένες αλλαγές στο κέντρο της πόλης, οριοθετεί το χώρο που θα καταλαμβάνει ο νέος ναός, ορίζει τον συντελεστή δόμησής του, ονοματίζει τις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώνονται για τη δημιουργία χώρου πρασίνου.
Σήμερα, 22 χρόνια μετά, είναι όλα όπως προβλέπει το διάταγμα ή κάτι έχει πάει και συνεχίζει να πηγαίνει στραβά; Πολύ στραβά! Υπάρχουν δημόσιοι χώροι που έχουν καταπατηθεί; Εκτός από τους δρόμους που «δεν προβλέπονται» μήπως υπάρχουν και κατασκευές που δεν προβλέπονται; Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή θα συνεχίσουμε και για τα επόμενα χρόνια το βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με το ποιον θέλουμε να εξυπηρετήσουμε;

 

 

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: